CHIRNOVA s.r.o.

O spoločnosti

CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

CHIRNOVA s.r.o. vedie a zastupuje MUDr. Pavel Novák, založená 1.augusta 2005.

MUDr. Pavel Novák vykonával po ukončení lekárskej fakulty UK všeobecnú a traumatologickú chirurgiu na klinikách v Bratislave. Absolvoval atestáciu z chirurgie 1.a 2.stupňa. Ambulantnej chirurgii sa venuje viac ako 20 rokov. Na chirurgickej ambulancii v Karlovej Vsi pracuje nepretržite od roku 1989. Neštátnu chirurgickú prax založil v r.1996.

Absolvoval školenia plastickej chirurgie v Bratislave a na Floride.

Zúčastnil sa opakovane chirurgických školení v ambulantnej chirurgii na chirurgických oddeleniach na Floride, v Južnej Afrike, na Novom Zélande a tiež školenia v akupunktúre v Thajsku.