CHIRNOVA s.r.o.

Kontakt

MUDr. Pavel Novák
CHIRNOVA, s.r.o. 

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

2. poschodie, č. dv. 212

Tel.: 02/654 255 63

Zasatávka MHD Jurigovo nám., spoje č. 1, 4, 5, 9, 12, 17